SIWL Sp. z o.o. deklaruje jako najwyższy priorytet w swej działalności utrzymanie jakości swoich wyrobów na poziomie odpowiadającym ich przydatnosci do spełnienia założonych i ustalonych z klientem wymagań.

Priorytet ukierunkowany na pełną satysfakcję klienta, dający szansę na stabilność i dobrą pozycję  firmy na rynku realizujemy poprzez pełną odpowiedzialność kierownictwa za spełnianie wymagań ISO/TS 16949 oraz dodatkowych wymagań klientów.

Właściwą organizację pracy zapewniają ciągłe udoskonalenia procesów zarządzania i organizacji produkcji, system jakości, procesów i wyrobów.

Firma dąży do zaangażowania każdego z pracowników w rozwiązywanie problemów metodą zespołową, dodatkowo stworzona jest atmosfera motywująca pracowników do osiągania celi jakościowych, ciągłego doskonalenia jak również promowania innowacji.

Narzędzia jakościowe wprowadzone w SIWL:

 • analiza 5WHY;
 • raporty 8D;
 • analiza systemów pomiarowych MSA;
 • nadzorowanie sprzętu kontrolno- pomiarowego;
 • plany kontrolne;
 • techniki statystyczne SPC
 • karta przepływu;
 • analiza skutków i przyczyn powstawania błedów FMEA;
 • diagram przebiegu procesu FLOW CHART
 • diagram ISHIKAWY;
 • diagram PARETO.