•  Wzorniki obrzeży i listew meblowych
Polimtech przykładowe wzorniki obrzeży
Przykładowe realizacje projektów dla polimtech